Skola

Barn är olika därför är det så viktigt med det fria skolvalet och att föräldrar kan ställa sina barn i kö även till olika friskolor. I Sverige har vi skolplikt, istället för läroplikt. Det innebär att alla barn måste gå i skolan, även om de hamnat i en skola som inte fungerar för det enskilda barnet. Innan friskolereformen och det fria skolvalet, så var det den närmaste skola som gällde enligt den så kallade närhetsprincipen. Det fanns några få privata skolor och internatskolor som hade höga terminsavgifter, vilket gjorde att få föräldrar hade möjlighet att välja något annat än den kommunala skolan. Ville en förälder flytta sitt barn till en annan skola, så fick de också flytta till det område där den skolan fanns.

Sedan det fria skolvalet infördes och skolpengen följer eleven, så är det inte länge plånboken som styr vilka val föräldrar kan göra. En system som är unikt för Sverige. I andra länder måste föräldrar betala dyrt för att sätta sina barn i en annan skola än närmaste kommunala skola. Här i Sverige följer skolpengen eleven vilket ger föräldrar en möjlighet att ställa sig i kö till en friskola eller ställa sig i kö till en annan kommunal skola.

Nu finns det de som vill stoppa den här valfriheten och att vi istället ska gå tillbaka till det gamla systemet. I ett försök att nå dit så sprider de felaktiga fakta om friskolor och det fria skolvalet. Ett försök till bildsättning handlar om att peka ut friskolorna som orsaken till den kommunala skolans problem. En annan att påstå att friskolor ger glädjebetyg för att få fler elever samt att friskolor har färre resurskrävande elever. Det här stämmer inte. Och därför har jag nu valt att nyansera den bild som de sprider. Läs mer nedan.

En fråga som allt för sällan ställs är varför vissa skolor har höga kunskapsresultat, medan andra skolor inte har det

Skolan har problem – men friskolorna är inte orsaken

Friskolor sätter inte glädjebetyg

Vilka är Tankesmedjan Balans