Barnomsorg

Barn är olika – därför behövs det olika barnsomsorgsalternativ. Idag har vi privata och kommunala förskolor, pedagogisk omsorg i form av familjedaghem och flerfamiljsystem. Föräldrar kan även välja hemmaomsorgm men det är inte en subventionerad.

Fram till år 2014 var hemmaomsorg en subventionerad barnomsorgsform, men sedan togs hemmasubventionen vårdnadsbidraget, VB, bort.

Innan VB togs bort kunde föräldrar stanna hemma tills barnet fyllde tre år med sin anställning och sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, skyddad i tre år. De fick även en liten subvention per barn om 3 000 kronor skattefritt, när de hade omsorgen om barnet själva. Många föräldrar använde VB för att gå ner i arbetstid och arbeta 50%, även ensamstående. Fanns det två föräldrar i familjen valde många även att arbeta 50% var och vara hemma 50% var. Idag måste den som vill ha hemmaomsorg säga upp sig och förlorar därmed en fot på arbetsmarknaden och sjukpenningen blir dessutom nollad.

Fram tills barnet fyller sex år finns det fortfarande viss valfrihet kvar, men nu väntar mer styrning runt hörnet. Regeringen vill göra förskolan obligatorisk och har gått ut med olika förslag: från två år, från tre år och från fem år. Men eftersom motståndet mot skolplikt för små barn är stort, så har de nu bestämt sig för att införa skolplikten mer gradvis. Det senaste förslaget handlar därför om att införa tvångsinskrivning av alla små barn från två års ålder. Alla barn, även de som går i pedagogisk omsorg, kommer att skrivas in i närmaste förskola när de fyller två år. I ett första läge ska föräldrar sedan kunna skriva ut barnen igen, men det lär garanterat ändras. En annan problematisk sak är att många kanske inte vet, eller kommer ha kännedom om att de kan skriva ut barnet. Samtidigt med den här förändringen vill regeringen stoppa nytetableringen av pedagogisk omsorg (familjedaghem/dagmamma och flerfamiljssystem).

Föräldraupproret har samlat in över 25 000 namnunderskrifter mot obligatorisk förskola, men regeringen fortsätter tyvärr ändå med sina planer.