Obligatorisk förskola

Regeringens förslag att införa obligatorisk förskola är än så länge under utredning. Vill du läsa mer om hur regeringen arbetar för att få igenom det här förslaget så finns information här >>

Förslaget i korthet

Fakta:
Obligatorisk språkförskola

Utredaren ska:

* Analysera de rättsliga förutsättningarna för och undersöka hur nyanländas barn, enligt lämplig definition, ska ha rätt till en obligatorisk språkförskola från tre års ålder med minst 15 timmar i veckan inom ramen för den vanliga förskolan med fokus på språkutveckling i svenska.

* Utreda och föreslå hur ett obligatorium kan utformas.

* Om förutsättningarna finns, lämna författningsförslag och övriga förslag som bedöms nödvändiga, bland annat vad gäller kretsen av barn (i åldern 3–5 år) och verksamhetens omfattning (minst 15 timmar i veckan).

Läs också:

Pressmeddelande från regeringen >>