Forskning

_Forskningssammanställning av studier kring förskolans effekt på barn

Barn blir stressade av långa dagar i förskolan